Schoolstraat

In onze voortdurende inspanningen om onze steden en gemeenschappen veiliger, gezonder en leefbaarder te maken, komt het concept van schoolstraten steeds meer naar voren als een waardevol instrument.

Ons doel is duidelijk: een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving creëren waarin kinderen veilig naar school kunnen gaan en waar de gemeenschap van kan profiteren. Laten we dieper in op wat schoolstraten zijn, waarom ze belangrijk zijn, en hoe geautomatiseerde slagboomsystemen een cruciale rol spelen in het realiseren van deze doelen.

Samenwerken aan een Duurzame en Verkeersveilige Schoolomgeving